Audio player

Comments

غزلیات حافظ

غزل حافظ(ساقیا سایه ابرست و بهار و لب جوی)

Arts

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی بوی یک رنگی از این نقش نمی‌آید خیز دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر از در عیش درآ و به ره عیب مپوی شکر آن را که دگربار رسیدی به بهار بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی روی جانان طلبی آینه را قابل ساز ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی گوش بگشای که بلبل به فغان می‌گوید خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌آید آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی


More episodes  


Listen to هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

Dec 18, 2019
Listen to نیاز

نیاز

Dec 16, 2019
Listen to به نام شما

به نام شما

Dec 16, 2019
Listen to مناجات و نصایح خواجه عبدالله انصاری

مناجات و نصایح خواجه عبدالله انصاری

Oct 27, 2019
:: / ::
1.0x 1.5x 2.0x