Audio player

Comments

غزل ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

دیوان غزلیات حافظ

Arts

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را _که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را// شکرفروش که عمرش دراز باد چرا _ تفقدی نکند طوطی شکرخا را //غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل_ که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را // به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر_ به بند و دام نگیرند مرغ دانا را // ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست _ سهی قدان سیه چشم ماه سیما را // چو با حبیب نشینی و باده پیمایی _ به یاد دار محبان بادپیما را // جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب_ که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را //در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ _ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را


More episodes  


Listen to غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...

غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...

Apr 1, 2020
Listen to غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...

غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...

Apr 6, 2020
Listen to غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...

غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...

Apr 10, 2020
Listen to غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...

غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...

Mar 31, 2020
Listen to غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...

غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...

Mar 29, 2020
:: / ::
1.0x 1.5x 2.0x