Audio player

Comments

غزل ۳: اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

دیوان غزلیات حافظ

Arts

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را_ به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را //بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت_ کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را// فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب _چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را // ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است_ به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را // من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم _ که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را// اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم_ جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را // نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند_ جوانان سعادتمند پند پیر دانا را // حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو _ که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را // غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ_ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را


More episodes  


Listen to غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...

غزل ۱۴۳: سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد...

Apr 1, 2020
Listen to غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...

غزل ۷ : صوفی بیا که آینه صافیست جام را...

Apr 6, 2020
Listen to غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...

غزل ۸: ساقیا برخیز و در ده جام را...

Apr 10, 2020
Listen to غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...

غزل شماره۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را...

Mar 31, 2020
Listen to غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...

غزل ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را...

Mar 29, 2020
:: / ::
1.0x 1.5x 2.0x